File Informatie

Verkeerplaza.nl RSS feed

Transportnieuws

De krant voor professionals actief in transport en logistiek
  • Er komt een stimuleringsregeling van 40 miljoen euro voor bundeling en verplaatsing van vracht van de weg naar de binnenvaart en het opzetten van frequente bargelijndiensten. Het kabinet heeft met de regio’s afspraken gemaakt om de bereikbaarheid van weg, water en spoor op veel plekken in Nederland te verbeteren. Een overzicht van alle afspraken die […]

  • Na jaren van planning, procedures en bezwaren is de eerste spade de grond ingegaan voor de bouw van de Fehmarnbelttunnel tussen Duitsland en Denemarken. Het zijn nog geen werkzaamheden voor de aanleg van de tunnel zelf, maar voor de werkhaven die de bouw mogelijk moet maken. Afgelopen dinsdag veegde de rechtbank in het Duitse Leipzig […]

  • Transportbedrijf Van Steenbergen uit Arendonk ontkent de betichtingen van mensenhandel en uitbuiting. Deze week vonden er vanwege die vermeende vergrijpen grootschalige invallen plaats door de Belgische justitie. ‘Wij vragen niets liever dan een diepgravend onderzoek’, stelt ceo Marc Van Steenbergen. ‘Alle vergunningen, contracten of betalingen mogen tot in de kleinste details onderzocht worden. Wij kijken […]

  • Er gaat bijna geen week voorbij of de redactie van deze krant ontvangt vanuit het Duitse Bundesamt für Güterverkehr (BAG) verontrustende berichten over illegale cabotage. De Duitsers voeren grootscheepse controleacties uit rond havens en grote logistieke centra en stuiten daarbij steevast op een groot aantal overtredingen. Bij ongeveer een derde van alle cabotageritten in Duitsland […]

Historie